Rashomon

Rashomon. Film Review

23/09/2015

DIRECTOR: Akira Kurosawa SCREENPLAY: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto STARRING: Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Masyuki Mori, Takashi Shimura CERTIFICATE: 12 RUNNING TIME: 88 [...]